• Sa Rectoria Vella
Inici >> Ajuntament >> Ple municipal

Ple municipal

D’acord amb l’article 80.1 de la LMRLIB, el Ple de l’Ajuntament ha de dur a terme les sessions ordinàries com a mínim una vegada cada tres mesos en els municipis de fins a 5.000 habitants, llevat dels casos en què també hi hagi junta de govern local, en els quals la periodicitat del ple ha de ser com a mínim cada dos mesos.

El règim de sessions ordinàries de l'Ajuntament de Vilafranca és el següent:

- Les sessions ordinàries del Ple es realitzaran cada tres mesos, és a dir, als mesos de març, juny, setembre i desembre, i es duran a terme la segona setmana de cada mes.