• Sa Rectoria Vella
Inici >> Darrera hora, actualitat informativa

Darrera hora, actualitat informativa

Inscripció fira i firó del meló 2017

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  A LA FIRA DEL MELÓ 2 i 3 de setembre

L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany organitza el firó nocturn artesà el dissabte dia 2 de setembre i la fira del meló el diumenge 3 de setembre
Termini per presentar les sol·licituds: fins al 25 d'agost de 2017.

S’ha d’enviar la sol·licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net o per fax al 971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE

Convocatòria de ple juliol 2017

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 11 de juliol de 2017.

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
3.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal.
4.- Precs i preguntes.

Festes de la Beata 2017

Festes de la Beata 2017.

Vilafranca de Bonany.

Del 14 al 30 de juliol.

Unes festes de mil dimonis.

( Per la Beata, el Dimoni surt...i tu, no hi surts? )

 

Les Festes de la Beata ja són al cap de cantó, amb activitats que van del DIVENDRES 14 AL DIUMENGE 30 DE JULIOL.

Torneig futbol sala Beata 2017

Inici del torneig : divendres 14 de juliol.
Aquí podeu consultar-ne I descarragar-vos-ne el CALENDARI de competició i les NORMES que el regeixen.
Els horaris marquen l'hora d'INICI del partit.
En aquest sentit, us recordam que disposau de mitja hora abans per dur a terme els escalfaments i preparació.
Els responsables dels equips rebran una notificació via whatsapp. 

Pàgines

Subscriure a Darrera hora, actualitat informativa