• Sa Rectoria Vella
Inici >> Darrera hora, actualitat informativa

Darrera hora, actualitat informativa

Borsa extraordinària per cobrir personal docent a l'Escoleta Municipal Cucarells

Actualitzat dia 11/10/2017

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos

Publicació de l'acta de sessió del tribunal qualificador


Actualitzat dia 05/10/2017

Publicació de llista provisional d'admesos i exclosos


Podeu consultar tota la informació a l'apartat d'oferta pública dins la secció de Portal de Transparència o clicant a l'enllaç adjunt:

Inscripció fira i firó del meló 2017

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  A LA FIRA DEL MELÓ 2 i 3 de setembre

L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany organitza el firó nocturn artesà el dissabte dia 2 de setembre i la fira del meló el diumenge 3 de setembre
Termini per presentar les sol·licituds: fins al 25 d'agost de 2017.

S’ha d’enviar la sol·licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net o per fax al 971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE

Convocatòria de ple juliol 2017

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 11 de juliol de 2017.

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
3.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal.
4.- Precs i preguntes.

Pàgines

Subscriure a Darrera hora, actualitat informativa