• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Informació

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dissabte, 14 gener, 2017 - 13:30
Data termini: 
dijous, 9 febrer, 2017 - 14:00
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 4e9d6bdc58f5fca1b764486339d91c46c2165c4a
Data de publicació: 14/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 520cddf155111f9dfff601aef67bcdffa78072fe
Data de publicació: 14/febrer/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 06f72eec944f7ab6bb371f6fb2ce21a76125d6d3
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 12314968dbb541bbd649b692496b019e1ec42abd
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dba2436f5f5e419248fdc829831c19e485c72a01
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 53acff7fc7017a559a726e3a183d8416e5645933
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 26e8e89be65084af408c4fb217de7f5c2e1ee1dd
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c5757356a47c6a10b1a889f09d84c5b525015917
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c3c1e3b35a447370951f420ec506dbb7c6f17b3
Data de publicació: 12/gener/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0943458be961f97065377880eab102f89a5b3000
Data de publicació: 06/febrer/2017
Segell de verificació:

Pàgines