• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Informació

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 26 (VINT-I-SIS) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 23 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 2.416.282,16 (IVA exclòs)

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 14 mesos

Aprovació expedient: 10 de març 2009

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ffb0cd9ff0763f354a41db8236ed89bf2cdb3417
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5ab740fdc4f0889d3a925f198f4a5e3403fccb2e
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c3ffdc51182c162fdd06b2283632ce3c849c3c4d
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43bc21413a24a192603ab1a936087379c08cc61b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e66cdedb8ac85799fb55f9199cd99a290083a811
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7160a2e7eb6faf34831c77134e5c6e4eee160a06
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9f5d16e7fa227a73c1486675111d7489cb2fec7d
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e11f695fed6958b6d4546a3ffc9ba324391b19b5
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació: