• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Node >> Tot és bo: convidats a matances, Jordi Cloquell Noceras

Tot és bo: convidats a matances, Jordi Cloquell Noceras

Gènere: Cultura popular

Sinopsi: Tot és bo aplega les darreres i fins ara inèdites consideracions de l’autor, dins l’espai de conró de la cultura popular que tant ha trespolejat fins avui. Ofereix una visió intensament realista de la ruralia mallorquina, avui ja oposada a l’òptica idealitzadora d’una tradició evolucionada cap a la més trista globalització de costums. Les relacions humanes, els vincles familiars, la generositat en els treballs col·lectius, els menjars, les cançons, les gloses, els jocs, les vetlades, el profit que se’n treu de les feines, la convivència, els productes de la matança, aquest dia TOT ÉS BO.

Dins la senzillesa i la funcionalitat indispensables per a l’objectiu proposat, podem dir que obtenen petites obres mestres plenes d’intenció, a la vegada que conformen un bell testimoni de fer país i sostenir la nostra cultura. Tot plegat, degudament documentat i guarnit amb magnífiques fotografies, constitueix un desafiament engrescador que convida a l’aventura prou repetida d’omplir el rebost on, efectivament, TOT ÉS BO.

 

Catalán